Algemene Voorwaarden Borrel Delivery

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via amsterdam@deliborrel.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 020-3086666. Het adres van Borrel Delivery, onderdeel van Compabox B.V is Gyroscoopweg 86, 1042AX Amsterdam met KvK-nummer: 78123488.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen borrelproducten en digitale borrels via onze onderliggende apps ‘Borrel Delivery’, beschikbaar in de App Store van Apple of Google Play Store.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat vermeld in de webshop van de apps. De totaalprijs kunt u vinden in de winkelmand.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op de adressen die u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, XP Koeriers, Uber Eats, Deliveroo of onze eigen koeriers verzorgen de distributie binnen Nederland. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Wij kunnen nooit garanderen dat u de bestelling voor aanvang van de borrel ontvangt of op een specifieke datum of tijd. Door de Corona problematiek kunnen bestellingen later aankomen. Wij garanderen wel dat u de bestelling binnen 15 dagen na bestelling ontvangt. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Deliborrel.nl dat verplicht is volgens de Wet.  Voor consumenten geldt een bedenktijd van 14 dagen. Retourneer de ongeopende borrelbox naar onze winkel: Bosboom Toussaintstraat 62 te Amsterdam.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienstverlening. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Leeftijdsbeperkingen

De website en Producten van Compabox zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 8 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar amsterdam@deliborrel.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.